Konzultace

Máte problém a potřebujete si o něm promluvit? Domluvte si konzultaci, jistě se vám uleví. Jo a taky při tom často najdeme řešení. Nepříjemným vedlejším důsledkem je, že při tom obvykle odhalíme spoustu dalších problémů, o kterých jste nevěděli…

Osobní setkání

Typická konzultace trvá hodinu. Na začátku popíšete, případně ukážete svůj problém. Pak s Vámi problém společně rozebíráme z různých úhlů, abychom poznali i jeho skryté stránky. Nakonec najdeme buď řešení (u jednodušších problémů), nebo přinejmenším sestavíme seznam otázek k dalšímu prozkoumání a připravíme plán, jak se k řešení dobrat.

Design workshop

Pokud je problém víceméně jasný a je třeba dobrat se rychle funkčního řešení, jedna z možností je „desin workshop“, Probíhá tak, že každý z účastníků skicuje vlastní představu řešení, pak rozebíráme pro a proti jednotlivých variant a snažíme se z nich sestavit co nejlepší návrh. Na tom pak společně pracujeme. Výsledkem bývá obvykle wireframe připravený pro testování.

Brainstorming

Brainstorming je skupinová aktivita, podporující kreativitu. Obvykle probíhá tak, že účastníci nejdříve píší svoje návrhy samostatně, pak z nich sestavíme společnou myšlenkovou mapu a s tou pak dále pracujeme pomocí různých kreativních metod. Druhá polovina brainstormingu slouží k identifikaci nadějných myšlenek a jejich dopracování.

Zaslat poptávku   Zpět